Thông báo v/v khai thác thực hiện Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng

Công văn số 192/VKS-P10.

 

 

Công văn số 465/VKSTC-V10

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,723 lượt

Số người online:1,305 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn