Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 01/3/2021, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021); các đồng chí Phó Viện trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan cùng toàn thể cử tri là công chức, người lao động của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến của cử tri
Ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. 
Căn cứ Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Thông báo số 64/TB-MTTQ ngày 24/02/2021 của UBMTTQVN tỉnh Bình Định về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Viện KSND tỉnh được giới thiệu 01 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

    Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Chủ trì Hội nghị
Thực hiện thủ tục tổ chức Hội nghị cử tri, đồng chí Trần Văn Sang - chủ trì Hội nghị đã tuyên bố lý do; giới thiệu mục đích yêu cầu Hội nghị, xin ý kiến đề cử Thư ký Hội nghị; báo cáo số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt; thông qua Thông báo số 64/TB-MTTQ ngày 24/02/2021 của UBMTTQVN tỉnh về việc phân bổ phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đối với Viện KSND tỉnh; nêu rõ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu HĐND; dự kiến của Lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn giới thiệu người của cơ quan ra ứng cử. Trên cơ sở kết luận của Ban Cán sự Đảng, ngày 24/02/2021, tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan hiệp thương thống nhất giới thiệu đồng chí Phạm Trung Thuận - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

  Cử tri Viện KSND tỉnh biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử 
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị đã thông qua tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phạm Trung Thuận. Cử tri tham gia phát biểu ý kiến về nhân sự giới thiệu… Hội nghị thống nhất tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết61/61cử tri (đạt 100%) thống nhất giới thiệu đồng chí Phạm Trung Thuận ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị kỳ vọng khi được giới thiệu tham gia đại biểu HĐND tỉnh lần này, đồng chí Phạm Trung Thuận sẽ trở thành cầu nối Nhân dân với các cấp chính quyền; am hiểu tình hình kinh tế- xã hội địa phương; xây dựng hình ảnh, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, vị thế của ngành KSND.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung và ngành KSND tỉnh Bình Định nói riêng phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước, địa phương phát triển nhanh và bền vững./.
                                                                                                Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,198 lượt

Số người online:1,282 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn