Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2016-2021

Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Định không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”..., từ đó góp phần vào việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 05 năm qua,tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng so với cùng kỳ (đã khởi tố 3.278 vụ, 5.988 bị can, tăng 414 vụ, 243 bị can). Một số loại tội phạm xảy ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn; tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Đối tượng phạm tội trong lứa tuổi thanh, thiếu niên vẫn còn cao. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm có băng nhóm xảy ra tương đối phức tạp. Đặc biệt, tội phạm về ma túy với trọng lượng ngày càng lớn, các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán và cách thức giao hàng đã gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tình hình khiếu kiện, tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, nhất là tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp, kéo dài. 

Trước tình hình trên, để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là những chỉ tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết số 96/2015/QH15 của Quốc hội và của ngành KSND, Lãnh đạo Viện KSND hai cấp đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ mà trọng tâm là các nhóm giải pháp sau:

Một là, Lãnh đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt và vượt 12 chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.Xác định đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Viện KSND hai cấp, do vậy, từng đơn vị đề ra nhiều  biện pháp thiết thực khắc phục những tồn tại, hạn chế, có lộ trình bảo đảm thực hiện kịp thời, hợp lý; hàng năm sớm ban hành kế hoạch công tác; tập trung hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, tăng cường các biện pháp chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, thực hiện tốt quyền năng pháp lý trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành. Để thực hiện tốt công tác nói trên Lãnh đạo Viện KSND hai cấp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có kế hoạch triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực, tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên,xây dựng kế hoạch kiểm sát điều tra, đề ra yêu cầu điều tra, bám sát tiến độ điều tra, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; đánh giá chứng cứ một cách thận trọng,khách quan trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, kiên quyết hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật. Đối với những vụ án phức tạp tổ chức họp liên ngành để bàn biện pháp giải quyết, Kiểm sát viên phải chủ động phối hợp kịp thời bổ sung chứng cứ còn thiếu ở từng giai đoạn tố tụng nhằm hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Giao Thanh tra Viện KSND tỉnh theo dõi, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các vụ án hủy, án trả điều tra bổ sung có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, Viện trưởng Viện KSND hai cấp trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính, phát hiện kịp thời và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật. Định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban tháng, quý, sơ kết công tác bằng hình thức trực tuyến kết hợp phổ biến các thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên áp dụng; quan tâm hướng dẫn, trả lời thỉnh thị kịp thời, đảm bảo chất lượng. Đổi mới các hoạt động hướng về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ngay từ đầu năm đại diện Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và một số đơn vị nghiệp trực tiếp dự chỉ đạo Viện KSND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch, biện pháp công tác năm; thành lập các Đoàn kiểm tra chéo theo chuyên đề, kết hợp với thanh tra nghiệp vụ, hướng dẫn công tác văn thư - lưu trữ, giúp các đơn vị cấp huyện tháo gỡ nhiều vụ, việc tồn tại, vướng mắc.
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện KSND hai cấp trong việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án hình sự, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19; áp dụng một số biện pháp trong quản lý điều hành đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ.
Ba là,xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện quy định của BCH Trung ương, của Ngành về việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Viện KSND tỉnh đã tiến hành sáp nhập đơn vị cấp phòng đúng thời gian, đạt hiệu quả; sắp xếp và điều chỉnh nhiệm vụ chức năng của 02 Phòng Kiểm sát điều tra; giảm số lượng cấp phòng tại tỉnh từ 12 đơn vị xuống còn 10 đơn vị.Chú trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Viện KSNDhai cấp, trong đó, đã đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý cho 73 đồng chí; bổ nhiệm 193 Kiểm sát viên các cấp, 48 Kiểm tra viên; phối hợp với cấp ủy địa phương đề xuất Viện KSND tối cao xem xét, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đảm bảo theo quy định. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn (2016 - 2021), (2021 - 2026); thường xuyên rà soát, đánh giá đúng, thực chất cả mặt ưu, mặt hạn chế đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để có cơ sở sắp xếp, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý, hiệu quả; chú trọng điều động, bổ nhiệm, biệt phái cán bộ để tạo môi trường rèn luyện, thử thách và tạo động lực phấn đấu cho cán bộ.
Tăng cường công tác tự đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Theo đó, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ đi đào tạo các lớp sau đại học, đến nay có 58 đồng chí có trình độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 30% cán bộ trong toàn Ngành). Ngoài ra, còn chủ động thực hiện nhiều giải pháp tự đào tạo khác có hiệu quả như tổ chức 15 đợt tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến; phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính (trong đó, có 12phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự bằng hình thức truyền hình trực tuyến, 06 phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án có mời Tòa án, Cơ quan điều tra tham gia góp ý); tổ chức 06 cuộc thi về nghiệp vụ gồm: “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội tại phiên tòa hình sự và Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính”; “Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”; “Kỹ năng soạn thảo và trình bày luận tội, tranh tụng”; “Kỹ năng soạn thảo phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự”; “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính- tư pháp”02 Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” tìm hiểu, tuyên truyền các đạo luật mới về tư pháp, được ghi hình phát sóng trên Đài Truyền hình Bình Định, đăng tải và giới thiệu trên Trang Thông tin điện tử của Ngành và của tỉnh. Tổ chức 03 Hội thảo chuyên đề: “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”; “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND” và “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 5 năm (2015-2019)”.
 
  Đ/c Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại Hội thảo.
  
 Viện KSND tỉnh Bình Định đoạt giải Nhất tại cụm 4 và giải Ba toàn quốc tại Cuộc thi 'Chúng tôi là Kiểm sát viên' năm 2016.
 
 04 Đội thi tại trận chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.
Với những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ trong Ngành nên nhiệm kỳ qua, Ngành KSND tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, cần tiếp tục phát huy, đó là: 

* Chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, hạn chế các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm: 
Viện KSNDhai cấp đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giácvề tội phạm, trong đó giải quyết 5.237 tin báo, đạt 98% vượt 8%. Công tác kiểm sát bắt tạm giữ, chuyển xử lý hình sự đạt 100% vượt 03%.Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát không phê chuẩn 06 lệnh bắt bị can, 10 trường hợp gia hạn tạm giữ, tạm giam. Tiến hành kiểm sát trực tiếp 126 cuộc tại Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm và Đồn biên phòng,... Ban hành 95 kiến nghị yêu cầu các cơ quan khắc phục vi phạm, 07 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.
Kết quả, chất lượng công tác kiểm sát điều tra, truy tố được nâng lên, cụ thể: tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng 3% (thấp hơn 02% so với tỷ lệ cho phép của Quốc hội); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đúng tội danh vượt 2%; tỷ lệ kháng nghị án hình sự đạt 93%,vượt 8%, báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm 45 vụ.Không có bị can bị Viện kiểm sát đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định, không có bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố Toà án tuyên không phạm tội.Qua công tác kiểm sát đã hủy bỏ 06 quyết định khởi tốkhông có căn cứ;trực tiếp khởi tố 01 vụ, 01 bị can;quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 vụ, 01 bị can của Cơ quan CSĐT. Ban hành 152 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT, Tòa án khắc phục vi phạm, 09 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường các biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm ma túy, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Trả lời 49 thỉnh thị cho Viện KSND cấp huyện, ban hành 58 thông báo rút kinh nghiệm.
* Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét: Viện KSND hai cấp đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, qua đó ban hành 344 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa.Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm đạt trên 91% vượt 1%, báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm 31 vụ. Đặc biệt, thông qua công tác kiểm sát ban hành 05 kiến nghị đến Chủ tịch UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ giải quyết cao (đạt 100%, vượt 20%). Qua việc kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, Viện KSND tỉnh đã ban hành 03 quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại không đúng quy định pháp luật,ban hành 03 kiến nghị, 05 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
* Công tác xây dựng đảng, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa: Đảng bộ và các đoàn thể cơ quan hoạt động có hiệu quả, thật sự bổ ích, thường xuyên tổ chức Tọa đàm và Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Trang thông tin điện tử của Ngành đăng gần 2.000 tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng Phóng sự 45 năm hoạt động và Kỷ yếu ngành KSND tỉnh Bình Định (1975-2020); tham gia Giải Búa liềm vàng với 38 tác phẩm dự thi.
  Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, cùng Lãnh đạo công ty TNHH MTV cao su Kon Tum chụp hình lưu niệm tại buổi trao tặng Nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn.
 
  Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng (người đứng thứ 6 hàng thứ nhất từ phải sang) và đoàn viên Chi đoàn thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Văn
Công tác cải cách tư pháp được thực hiện tốt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.Công tác tài chính- hậu cần được đảm bảo, ngân sách tỉnh hỗ trợ 950 triệu đồng phục vụ công tác và mua sắm một số trang- thiết bị, nhờ đó cơ sở vật chất được đầu tư khang trang đáp ứng yêu cầu công tác. Việc thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ 02 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ) trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng 15 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; tổ chức thăm hỏi hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do đợt lũ cuối năm 2016 với tổng kinh phí 200 triệu đồng; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu dịch bệnh Covid-19 với gần 1.200 người tham gia; ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các tỉnh Miền Trung khắc phục bão lũ năm 2020; tổ chức 16 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật và tặng gần 400 phần quà cho bà con vùng cao, xã đảo và tại Làng kết nghĩa (huyện Vân Canh) với trị giá 120triệu đồng. Với những kết quả nổi bật đó, Viện KSND tỉnh là 01 trong 02 đơn vị trong toàn ngành KSND vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.
  Đ/c Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, trao Huân Chương lao động Hạng nhì cho Viện KSND tỉnh Bình Định
Nhìn chung, trong 05 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Viện KSND tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh, Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Định đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đề ra.Ngành KSND tỉnh Bình Định đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như hàng năm đều được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành KSND”, được tặng “Cờ thi đua Chính phủ” và Huân chương Lao động hạng Nhì, có 3 lần được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”. Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 05 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, tặng Bằng khen 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,509 lượt

Số người online:804 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn