Viện KSND thành phố Quy Nhơn chủ trì tổ chức HN sơ kết việc thực hiện TTLT 01/2020 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Ngày 01/6/2020, Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2020. Nhằm đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ năm 2020 và đề ra phương hướng thực hiện tốt khâu công tác này trong năm 2021, chiều ngày 17/3/2020, liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020.

Từ khi Thông tư liên tịch số 01/2020 được ban hành, Lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Quy Nhơn đã quán triệt đến tất cả các đồng chí cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán trong từng đơn vị nghiên cứu để có sự thống nhất về nhận thức trong việc áp dụng pháp luật cũng như việc phối hợp rà soát, thống kê các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết thuộc trách nhiệm của từng cơ quan tiến hành tố tụng, trong từng giai đoạn tố tụng, đặc biệt là đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Viện KSND thành phố Quy Nhơn cũng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về việc quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tại Quy định số 46/QĐ-VKSTC về về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân, đảm bảo việc quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ phải tập trung, thống nhất, khoa học, đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, không bị hư hỏng, thất lạc, thuận lợi cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự.  

Số lượng vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra của thành phố Quy Nhơn còn nhiều, phần lớn là những vụ án chưa xác định được bị can, tính đến tháng 03/2021, Số vụ án do Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn tạm đình chỉ: 59 vụ/12 bị can. Trong đó: tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can: 47 vụ, chiếm 81% so với tổng án tạm đình chỉ điều tra.  
Công tác phối hợp liên ngành giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn trong việc thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 được thực hiện hiệu quả: hàng tháng, cán bộ được phân công trực tiếp quản lý, theo dõi các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tại mỗi cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do từng cơ quan tiến hành tố tụng theo dõi; tại các cuộc họp liên ngành thường kỳ, Cơ quan CSĐT chủ động đưa các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ra bàn bạc, trao đổi với lãnh đạo liên ngành trước khi ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (đối với tin báo) hoặc quyết định đình chỉ điều tra (đối với vụ án) đồng thời nêu ra những vướng mắc, khó khăn cụ thể để các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời cùng giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ án tạm đình chỉ điều tra trước đây đã xảy ra từ lâu, không tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ nên khó phục hồi điều tra vụ án.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong việc Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ trong thời gian qua; trong năm 2021, Lãnh đạo liênngành Cơ quan cảnh sát điều tra – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn sẽ thường xuyên chỉ đạo theo dõi, quản lý chặt chẽ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tại đơn vị mình, lưu trữ hồ sơ tạm đình chỉ đúng quy định của mỗi ngành, đảm bảo việc theo dõi, quản lý vụ án, vụ việc được chuyển giao thông suốt, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, định kỳ phối hợp rà soát số liệu vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán cần chủ động nghiên cứu, đẩy mạnh việc xác minh, phát hiện những vấn đề mới phát sinh trong những vụ án, vụ việc đang tạm đình chỉ, nếu có căn cứ phục hồi điều tra thì báo cáo đề xuất lãnh đạo liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét quyết định./.
             Võ Thị Mỹ Hạnh

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,263 lượt

Số người online:1,438 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn