Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nhận Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ngày 26/3/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương…
Qua đánh giá kết quả phong trào thi đua, năm 2020 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covic19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu đề ra. Ngoài hưởng ứng 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phong trào thi đua được tổ chức ngày càng sâu rộng, sự phối hợp của các cấp, ngành, giữa các phong trào đã chặt chẽ và thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua hội nghị sơ, tổng kết, hội nghị điển hình tiên tiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII đã khen thưởng kịp thời, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua được khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Tỉnh. Cùng hòa mình với khí thế phong trào thi đua, Viện KSND tỉnh Bình Định đã nổ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, là đơn vị tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua Khối Nội chính năm 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tặng Cờ Thi đua.
 

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng (người đứng thứ 4 từ trái sang) nhận Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhấn mạnh: Năm 2021, là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nên tập trung tuyên truyền quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2021; đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, gắn trách nhiệm các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tạo nên phong trào hành động cách mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.
 
Nguyễn Minh Chung

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,518 lượt

Số người online:1,138 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn