Kiểm tra chuyên đề tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-VKS-VP ngày 25/02/2021 của Viện KSND tỉnh Bình Định: về công tác kiểm tra theo chuyên đề; Quyết định số 502/QĐ-VKS ngày 21/9/2021 của Viện trưởng -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định: về việc thành lập đoàn kiểm tra chéo kiểm tra công tác kiểm sát theo chuyên đề: thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự; việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Viện KSND huyện Phù Mỹ.

Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra.

 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đỗ Tấn Phước – Trưởng phòng 2- Viện KSND tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn.

 

Sau khi đồng chí Đỗ Tấn Phước - Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra và đồng chí Ngô Văn Vinh - Phó viện trưởng - Viện KSND huyện Phù Mỹ báo cáo kết quả thực hiện công tác theo các nội dung kiểm tra chuyên đề từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/8/2021, sau đó Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hồ sơ kiểm sát, các sổ nghiệp vụ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực kiểm tra.

 

Nhìn chung, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả việc thực hiện các khâu công tác theo nội dung kiểm tra chuyên đề của Viện KSND huyện Phù Mỹ. Đối với công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đơn vị đã triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Ngành; đã kịp thời xây dựng đầy đủ các quy chế nội bộ và quy chế phối hợp liên ngành; đối với công tác nghiệp vụ về việc lập hồ sơ kiểm sát và việc mở sổ theo dõi việc thụ lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục trong công tác nghiệp vụ để đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua công tác kiểm tra, Đoàn cũng giải đáp một số vướng mắc của Kiểm sát viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Viện KSND huyện Phù Mỹ đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra và sẽ có các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 đã đề ra.

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Viện KSND tỉnh Bình Định sẽ ban hành kết luận./. 

 

Thanh Nghị 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,881,515 lượt

Số người online:1,231 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn