Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 04/11/2021, Viện KSND tỉnh Bình Định tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định. Đoàn kiểm sát do đồng chí Đỗ Tấn Phước - Trưởng phòng Phòng 2 làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm sát trực tiếp công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát.

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp đã tiến hành nghiên cứu báo cáo, sổ thụ lý, hồ sơ và các tài liệu liên quan. Qua đó nhận thấy trong thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã cơ bản làm tốt công tác thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Các đơn tố giác, tin báo về tội phạm và đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đều được đơn vị vào sổ thụ lý, phân công Điều tra viên tham mưu người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017, Thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 05/09/2018 của Liên ngành Trung ương…Tuy nhiên, thông qua việc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số nội dung chưa làm tốt trong công tác này như còn có trường hợp Cơ quan điều tra chưa thụ lý kịp thời đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; việc xây dựng hồ sơ giải quyết khiếu nại chưa sao lưu đầy đủ tài liệu, chứng cứ dùng làm căn cứ cho việc giải quyết, có trường hợp biểu mẫu còn chưa ban hành theo đúng quy định.

 

Qua nghe nội dung dự thảo kết luận, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tiếp thu, thống nhất cao về ưu điểm, hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong quá trình thảo luận, hai bên còn trao đổi thống nhất việc áp dụng các quy định của pháp luật nhằm tăng cường công tác phối hợp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự trong thời gian đến.

 

Thái Văn Mừng 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,994 lượt

Số người online:363 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn