Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Ngày 24/01/2022, Lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn Viện KSND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Điều hành Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

 

 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 cũng như các biện pháp, chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện năm 2022 và đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Các báo cáo khẳng định, năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức và người lao động, Viện KSND tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Quốc hội và của Ngành đề ra. Lãnh đạo Viện KSND tỉnh luôn đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt, triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; cải cách chế độ công vụ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động; thực hành tiết kiệm, phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ. BCH Công đoàn đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Thủ trưởng với cán bộ, công chức và người lao động; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người lao động phát huy quyền làm chủ, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tiếp đến, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Cơ - Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2021, kế hoạch thu chi tài chính năm 2022 cũng như thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và đồng chí Huỳnh Kim Bình Phó Trưởng Phòng 1, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, qua đó được nghe những ý kiến đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo, đại diện BCH các đoàn thể cơ quan, nhằm góp phần xây dựng cơ quan, cố gắng khắc phục những khó khăn, ra sức phấn đấu, thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, năm 2022, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cần tiếp tục ra sức học tập các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) ... Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển Ngành. Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành. Cán bộ, công chức phải nâng cao trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng cơ quan phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn và các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh... 

 

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị tiếp tục cố gắng, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022./.

 

Quốc Việt 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,783,958 lượt

Số người online:1,465 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn