Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân, ngày 26/7/2023 VKSND huyện Hoài Ân do đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân.

Kiểm sát viên thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hoa và các đồng chí trong đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát. Qua công tác trực tiếp kiểm tra hồ sơ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Ân, Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, như: trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên tuân thủ đúng theo quy định về trình tự, thủ tục thi hành án, kịp thời đưa các việc có điều kiện thi hành tổ chức thi hành án ... Tuy nhiên, bên cạnh đó qua trực tiếp xem xét hồ sơ thi hành án dân sự phát hiện những tồn tại, hạn chế như: biên bản xác minh điều kiện thi hành án không thể hiện điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, Chấp hành viên hơn 6 tháng không có hoạt động tác nghiệp,…
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân đã tổng hợp vi phạm, ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân khắc phục những vi phạm nêu trên./.
Nguyễn Thị Thanh Hằng

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,297,615 lượt

Số người online:2,581 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn