Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát

Năm 2023, Ðảng bộ Viện KSND tỉnh chú trọng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

3 nội dung tiền phong, gương mẫu

Theo ông Trần Văn Sang, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Đảng ủy rất chú trọng công tác quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nghị quyết, quy định liên quan đến chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Trong đó, đặc biệt tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”.
Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2023, đăng ký xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với 3 nội dung “Học tập, làm theo và nêu gương” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cụ thể, tiền phong, gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tiền phong, gương mẫu trong thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Đối với trách nhiệm nêu gương, ông Phạm Trung Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, cho biết: Đảng ủy, các chi bộ đã đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp. Triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu hiện nay.
Đa dạng hình thức học tập

 

Đảng ủy Viện KSND đã yêu cầu các chi bộ đổi mới hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, tọa đàm, trình chiếu slide, video clip...
Mới đây, ngày 13.10, Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”, kết nối đến 11 điểm cầu Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố.
Các khối, phòng, cá nhân tham gia tọa đàm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng về hình thức trình bày. Qua đó, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, để vận dụng vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của đơn vị mình; đề xuất giải pháp để tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên, công chức đẩy mạnh thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.
Trao đổi về việc học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong  rèn luyện bản lĩnh, liêm chính, gìn giữ phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Chi bộ Phòng 1 Đỗ Tấn Phước cho biết: Lãnh đạo Viện quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ… Mặt khác, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng; chú trọng công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, chức vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bàn về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bà Hoàng Huynh Thủy, Trưởng phòng 15, nhấn mạnh việc nắm kỹ, hiểu sâu và thực hành tốt nội dung nêu gương trong cả 3 mối quan hệ (đối với mình, đối với người, đối với việc) như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy.
Bà Thủy cho rằng: Nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là phương pháp giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất. Đối với các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo quản lý “nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”, bởi Bác đã từng nói “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Nguyễn Muội – Báo Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,334 lượt

Số người online:2,129 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn