Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ đã tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong 02 năm (2019, 2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ nhận thấy:
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,426,850 lượt

Số người online:169 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn