Dưới đây là các văn bản hướng dẫn của 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để giải quyết vụ án liên quan đến tội danh quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự:
Dưới đây là Công văn số 2307/VKSTC-V8 và Phụ lục so sánh một số điều luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam.
BBT đăng tải tài liệu tập huấn chuyên sâu của 07 đạo luật mới. Các đơn vị tải theo đường liên kết bên dưới:
Bộ Luật dân sự năm 2015 đã được Quốc hội thông qua Bộ luật dân sự 2015 vào ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều (giảm 88 điều). Trong Bộ luật dân sự mới đã bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Một số điều khoản được sửa đổi đáng chú ý thường gặp trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự là:
Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây được gọi là BLHS năm 2015) và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật; ngày 18/12/2015, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 33/2015/L-CTN công bố Bộ luật và Nghị quyết này; Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu những điểm mới, sửa đổi, bổ sung cơ bản của BLHS năm 2015 và nội dung Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật. Mời tải về ở đường liên kết bên dưới:
1. Quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong các giai đoạn tố tụng
Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS 2015), BBT Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trong BLTTHS 2015, mời tải về ở đường liên kết bên dưới.
Ngày 15/01/2016, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về thực hiện công tác tuyên truyền năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, có 8 nhiệm vụ cần thực hiện như sau:
Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
Thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (viết tắt là NQ 96), Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự (viết tắt là CT 04); ngày 12/8/2015, Viện KSND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 955/CV-VKS yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt đến toàn thể Kiểm sát viên, cán bộ trong đơn vị và thực hiện nghiêm túc NQ 96 và CT 04; đồng thời thực hiện có kết quả những nội dung sau:
Trở về 1 2 Tiếp
Chuyên đề "Tổ chức Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm - Thực trạng và hiệu quả"
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 03/8/2020 đến 09/8/2020
Thông báo số 12191219/TB-VKS-P15.

Số lượt truy cập:959,429 lượt

Số người online:1,276 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved