Trong hai ngày 3 và 4.4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I, năm 2021. Có thể nói, Hội thi diễn ra thành công, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra.
Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật, như sau:
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Sau gần 08 năm áp dụng vào thực tiễn, Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013) đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc thực hiện, cũng như ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Để khắc phục những bất cập này, tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012.
Đó là nội dung Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 14.12.2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, hội, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các biện pháp an toàn khi tiếp xúc, phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
Thẻ Hòa giải viên được cấp cho người được bổ nhiệm làm Hòa giải viên tại các Tòa án nhân dân, để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án; không được sử dụng vào việc khác không thuộc nhiệm vụ Hòa giải viên.
Để sử dụng các tính năng hữu ích của ứng dụng VssID, người tham gia BHXH, BHYT cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Hiện, VssID đã có trên 2 kho ứng dụng Google Play (hệ điều hành Android) và AppStore (hệ điều hành iOS).
Ngày 18/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định ngày quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) về tuổi nghỉ hưu.
Với mục tiêu phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp,... Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,644,917 lượt

Số người online:151 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn