Qua theo dõi công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại của Viện KSND cấp huyện trong năm 2020, Viện KSND tỉnh Bình Định nhận thấy: Khi phát hiện những thiếu sót trong việc giải quyết khiếu nại của cơ quan tư pháp, các đơn vị đã ban hành kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Song, bên cạnh đó, trong từng trường hợp nhất định, vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,289,143 lượt

Số người online:224 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn