Sáng ngày 19/7/2017, tại Hội trường Viện KSND huyện Phù Cát, Chi bộ Viện KSND huyện Phù Cát đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 đồng chí: Phạm Xuân Dương - Sinh ngày: 28/4/1991 và Đinh Quốc Vương - Sinh ngày: 12/5/1981, công tác tại Viện KSND huyện Phù Cát, theo Quyết định số 1313-QĐ/HU và quyết định số 1314-QĐ/HU ngày 05/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cát.
Sáng 02/8/2017, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên.
Ngày 08/6/2017, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND ban hành công văn số 2086/VKSNDTC-T4 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng).
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Chiều ngày 05/5/2017, tại Văn phòng Đảng ủy Chi bộ Tổ chức – Khiếu tố tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Quốc Việt – Kiểm tra viên Phòng Tổ chức cán bộ.
Chiều 17/03/2017, Chi bộ Văn phòng – Thống kê tội phạm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Quỳnh Lâm, Chuyên viên Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.
Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trang tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Bình Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014-2017 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
Trở về 1 2 3 4 Tiếp
Trang TTĐT Viện KSND tỉnh Bình Định đăng tải kết quả công nhận sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc theo liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

Số lượt truy cập:292,245 lượt

Số người online:1,857 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved