Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức, cá nhân, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ II - năm 2018, sau vòng thi sơ khảo, được sự thống nhất của Đảng ủy, chi ủy, đồng chí Thái Văn Mừng - Bí thư Chi bộ Tổ chức - Khiếu tố - Thanh tra thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã điều hành buổi sinh hoạt chi bộ theo Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 23/7/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên.
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Chiều ngày 19/6/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ long trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên ưu tú Đặng Long Vũ, Lê Thị Kim Chung vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngay từ phiên họp đầu tiên, Nghị quyết của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ phải phấn đấu: hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành kiểm sát; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ nghiêm chế độ sinh hoạt đảng định kỳ; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn luôn chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Chiều ngày 12/6/2018, Chi bộ đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Công Nam – Chuyên viên.
Ngày 23/5/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Trang tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2018), 109 năm Nguyễn Tất Thành và cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc đến Bình Định (1909-2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Viện KSND 02 cấp. Ngày 18/5/2018, Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:571,708 lượt

Số người online:2,138 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved