Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 28/9/2020 đến 04/10/2020
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 21/9/2020 đến 27/9/2020
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 14/9/2020 đến 20/9/2020
Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020.
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 07/8/2020 đến 13/9/2020
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 28/9/2020 đến 04/10/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:981,086 lượt

Số người online:38 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved