Công văn về việc thực hiện các Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác THQCT, kiểm sát khởi tố, điều tra và truy tố
Hướng dẫn số 04 ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 và nghị quyết 41 của Quốc hội.
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2018 của Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Định và các đơn vị trực thuộc.
Lịch công tác tuần và Lịch trực nghiệp vụ từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Về việc đăng ký cử cán bộ, công chức dự tuyển sau đại học.
Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Lịch công tác tuần và Lịch trực nghiệp vụ từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Ngày 12/12/2017, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ký quyết định số 501/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bình định đăng tải toàn bộ nội dung quy chế này trên mục Tủ sách pháp luật để bạn đọc tham khảo, áp dụng trong quá trinh công tác.
Ngày 05/01/2018, Viện trưởng ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bình Định.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Công văn về việc thực hiện các Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác THQCT, kiểm sát khởi tố, điều tra và truy tố
Hướng dẫn số 04 ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 và nghị quyết 41 của Quốc hội.
Lịch công tác tuần và Lịch trực nghiệp vụ từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Về việc đăng ký cử cán bộ, công chức dự tuyển sau đại học.
Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Số lượt truy cập:322,912 lượt

Số người online:1,073 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved