Hướng dẫn sử dụng và danh sách địa chỉ email Ngành KSND tỉnh Bình Định

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành KSND, tại cuộc họp trực báo ngày 09/3/2015, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã thống nhất cho triển khai sử dụng email riêng của Ngành đến các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh để phục vụ công tác. Dưới đây BBT xin đăng tải hướng dẫn sử dụng và danh sách địa chỉ email của Ngành để các đơn vị cùng theo dõi và thực hiện.

Tải hướng dẫn theo đường link bên dưới:

 

Hướng dẫn sử dụng email Ngành KSND tỉnh Bình Định v1

 

Danh sách địa chỉ email Ngành KSND tỉnh Bình Định (Bạn có thể tải file excel tại đây):

 

Người quản lý Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại
Trần Văn Sang VT Tỉnh sangtv@vksbinhdinh.gov.vn 0563.827436
Trần Minh Quốc PVT Tỉnh quoctm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.502568
Phạm Trung Thuận PVT Tỉnh thuanpt@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826237
Lê Văn Minh PVT Tỉnh minhlv@vksbinhdinh.gov.vn 0563.629897
Nguyễn Thành Quát TP P1 quatnt@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826240
Đào Duy Vân PTP P1 p1@vksbinhdinh.gov.vn  
Đỗ Tấn Phước TP P1A phuocdt@vksbinhdinh.gov.vn 056.3826241
Thái Văn Mừng PTP P1A p1a@vksbinhdinh.gov.vn  
Trần Văn Minh PTP P1A minhtv@vksbinhdinh.gov.vn  
Đỗ Văn Quý TP P3 quydv@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826231
Hồ Kim Yến PTP P3 p3@vksbinhdinh.gov.vn  
Trần Thị Thúy Vinh KSVSC P3 vinhttt@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Đình Phùng TP P4 phungnd@vksbinhdinh.gov.vn 0563.822205
Lữ Thị Xuân Dương PTP P4 p4@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Thị Phương Thảo KSVTC P5 p5@vksbinhdinh.gov.vn  
Đặng Xuân Nam PTP P5 namdx@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Thị Ngọc Hoa TP P7 p7@vksbinhdinh.gov.vn 0563.828760
Nguyễn Văn Lương PTP P7 luongnv@vksbinhdinh.gov.vn  
Trần An Vinh KTV P9 vinhta@vksbinhdinh.gov.vn  
Hoàng Huynh Thủy PTP P9 p9@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826232
Phạm Văn Chính TP P10 chinhpv@vksbinhdinh.gov.vn 0563.820559
Nguyễn Thị Đức Hạnh PTP P10 p10@vksbinhdinh.gov.vn  
Lưu Văn Trình TP P12 trinhlv@vksbinhdinh.gov.vn 0563.825568
Lê Tấn Lực PTP P12 p12@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Thành Cơ PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 0563.501094
Nguyễn Phạm Tố Phong PCVP VP phongnpt@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826257
Lương Thị Liên CV VP lienlt@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Minh Chung PTP TKTP chungnm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.814556
Võ Thị Hồng Trâm CV TKTP tktp@vksbinhdinh.gov.vn  
Đặng Quỳnh Lâm CV TKTP lam@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Thị Bích Hòa CV TKTP hoantb@vksbinhdinh.gov.vn  
Nguyễn Công Binh VT TP tuyphuoc@vksbinhdinh.gov.vn 0563.633952
Phan Văn Toàn PVT TS tayson@vksbinhdinh.gov.vn 0563.880128
Nguyễn Đình Lang VT VC vancanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.509443
Đặng Thành Chí VT VT vinhthanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.786674
Bạch Xuân Hòa PVT AN annhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.736998
Nguyễn Văn Tá VT PC phucat@vksbinhdinh.gov.vn 0563.750884
Mai Quang Tuyến VT PM phumy@vksbinhdinh.gov.vn 0563.655092
Văn Thanh Gia VT HN hoainhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.961586
Trần Lập Thành VT HA hoaian@vksbinhdinh.gov.vn 0563.242935
Nguyễn Văn Hoa VT AL anlao@vksbinhdinh.gov.vn 0563.875516
Phạm Thanh Tùng VT QN quynhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.822856
Tổ tuyên truyền   TTT bbt@vksbinhdinh.gov.vn  

 

BBT

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:1,032,694 lượt

Số người online:1,338 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn