Thông báo về việc xin ý kiến góp ý sửa đổi Quy chế 26

Công văn số 1049 ngày 07/5/2018.

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:724,540 lượt

Số người online:103 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved