Nửa chặng đường nhìn lại của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngay từ phiên họp đầu tiên, Nghị quyết của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ phải phấn đấu: hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành kiểm sát; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ nghiêm chế độ sinh hoạt đảng định kỳ; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Đ/c Trần Văn Sang (Thứ 3 từ trái sang, hàng sau) - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định nhận Cờ thi đua tại Hội nghị.

 

Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 01đến 02 đảng viên; 100% đảng viên Đảng bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có 15% đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% các chi bộ phấn đấu đạt chi bộ “trong sạch, vững mạnh” và 20% chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên, Hội luật gia hàng năm đạt vững mạnh.

 

Qua nửa nhiệm kỳ nhìn lại, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng và Nhà nước giao; từ nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cho đến công tác kiểm tra, giám sát.

 

Đảng ủy đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu công tác đột phá; tổ chức triển khai các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua liên quan đến công tác tư pháp; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ, các cuộc thi nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính; đặc biệt là tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong Ngành KSND tỉnh Bình Định có ghi hình phát trên Truyền hình Bình Định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm đổi mới, đã tạo được không khí làm việc “cởi mở, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả”; các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức yêu cầu của Viện KSND tối cao và Quốc hội. Hàng năm đều thực hiện tốt công tác kiểm sát xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra nên tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng dưới 3%; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, bị can bị Viện KSND truy tố Tòa tuyên không phạm tội. Số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính được chấp nhận trên 80%. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự thực hiện tốt chỉ tiêu nghiệp vụ. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ. Bảo đảm cơ sở vật chất và công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Khuyến khích học sau đại học nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế đến nay đã có 18/73 cán bộ (chiếm 24,6%) trong Đảng bộ đã tốt nghiệp và đang học thạc sĩ. Tăng cường phối hợp, thống nhất hành động giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể chế hóa việc phối hợp bằng quy chế, quy định và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đánh giá xếp loại thi đua khách quan, chính xác, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan. Do đó, Ngành KSND tỉnh Bình Định nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng Cờ thi đua của Viện KSND tối cao năm 2015, 2016; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017; đượcỦy ban nhân dân tỉnh tặng 02 Cờ thi dẫn đầu Cụm Khối thi đua Nội chính tỉnh (2015, 2017), 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu thi đua năm 2016, 01 Bằng khen cho tập thể có thành tích trong hoạt động nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh (2011-2016), 01 Bằng khen cho tập thể trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (2014-2015), 01 Bằng khen về công tác xây dựng nông thôn mới.

 

Đ/c Trần Văn Sang (thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh, nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.

 

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng chí Bí thư Đảng ủy luôn chủ động triển khai nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đầy đủ các Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy, các chi bộ, đồng chí bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết theo quy định. Tất cả cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo quy định và nhiều buổi hội thảo, tọa đàm, hội thi học tập và làm theo Bác với các chủ đề: “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ; Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 trong Ngành KSND tỉnh Bình Định mang lại hiệu quả rất thiết thực. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định đã biểu dương và khen thưởng 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen đợt sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đợt sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đảng ủy đã ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ, Đảng ủy, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Quy chế làm việc đã xây dựng. Định kỳ hàng quý, Đảng ủy làm việc với Ban Chấp hành các đoàn thể cơ quan để nắm tình hình và chỉ đạo. Sau các cuộc họp của Đảng ủy đều có thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ tháng tới, phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành công việc của từng Đảng ủy viên và các chi bộ, đoàn thể cơ quan. Trong 03 năm (2015-2017), Đảng ủy đề nghị Đảng cấp trên trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí; xét đề nghị kết nạp đảng 09 quần chúng, vượt chỉ tiêu đề ra là kết nạp từ 01-02 đảng viên/năm; đề nghị chuyển đảng chính thức 05 đảng viên dự bị, đến nay Đảng bộ Viện KSND tỉnh có 62 đảng viên (chính thức 56, dự bị 06). Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020; ra quyết định chuẩn y 09 Bí thư chi bộ và 02 chi ủy. Trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh tư pháp, điều động, luân chuyển, cử đi đào tạo, thực hiện chế độ chính sách... đều được Đảng ủy bàn bạc thảo luận thống nhất, công khai, minh bạch. Với kết quả công tác xây dựng đảng nêu trên, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định liên tục 3 năm 2015, 2016, 2017 đều được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và năm 2016 được Tỉnh ủy Bình Định tặng Bằng khen cho Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền 2011-2015. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm 9/9 chi bộ trực thuộc (100%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 4 chi bộ trong sạch, vững mạnh, 01 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Về đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

 

Đảng ủy đã ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; hàng năm đều ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đối với chi bộ, đảng ủy viên, bí thư chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, thông báo cho các chi bộ, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết các ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu thực hiện các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh và giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ đã kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hàng năm đạt 90% trở lên, nhiều chi bộ kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đạt 100%; tất cả đảng viên được kiểm tra đều được kết luận chấp hành tốt.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định cùng Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trao Nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Được (92 tuổi, ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp), là mẹ liệt sĩ hiện đang sống neo đơn (15/7/2017).

 

Công tác chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm. Đảng ủy có ý kiến nhân sự BCH Chi đoàn thanh niên để đại hội nhiệm kỳ 2017-2019, nhân sự BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban nữ công nhiệm kỳ 2017-2022; thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo đối với Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia, Ban nữ công nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ, tổ chức các phiên tòa giả định và tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị khác; tích cực tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới, phát động cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thời gian qua Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định vẫn còn một số hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng. Tình trạng án dân sự, hình sự bị hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa phong phú. Nguyên nhân thiếu sót, tồn tại là do công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giữa Kiểm sát viên với Điều tra viên, Thẩm phán ở một số đơn vị thiếu chặt chẽ; một số Lãnh đạo đơn vị thiếu quan tâm, sâu sát đến công tác chỉ đạo, điều hành; một số Kiểm sát viên thể hiện trách nhiệm chưa cao đối với công việc được giao... Những tồn tại, hạn chế của các chi bộ nêu trên có một phần trách nhiệm của một số đồng chí Bí thư chi bộ và các thành viên của Đảng ủy được phân công theo dõi, hướng dẫn chi bộ.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ Viện KSND tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cụ thể hóa bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua các Hội thi, tìm hiểu…. Định kỳ sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ có đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào bản cam kết để đánh giá việc học tập của các cá nhân, tổ chức. Kiện toàn tổ chức, bộ máy hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6, 7, gắn với thu gọn, sắp xếp lại bộ máy, bảo đảm tính đặc thù, kiện toàn cấp ủy. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới.

 

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định hàng năm đều được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ công tác.

 

Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 06/4/2020 đến 12/4/2020
Thông báo kết quả bình xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020 và lựa chọn điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn (2015-2019).

Số lượt truy cập:909,771 lượt

Số người online:3,604 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved