Thông báo về việc sơ tuyển vào trường Đại học kiểm sát Hà Nội năm 2019

Thông báo số 512/VKS-TCCB.

 

 

Tài liệu đính kèm

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:803,610 lượt

Số người online:2,034 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved