Thông báo về việc đăng ký danh sách công chức làm giảng viên thỉnh giảng

Thông báo số 766/VKS-TCCB.

 

 

Công văn số 1712/VKSTC-V15

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:827,425 lượt

Số người online:551 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved