Về việc triển khai hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019

Công văn số 2205/VKS-VP.

 

 

Các mẫu kèm theo

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,032,398 lượt

Số người online:1,159 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn