Viện KSND huyện Vân Canh kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án đối với Cơ quan Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-VKS ngày 27/02/2020 của Viện KSND huyện Vân Canh về việc trực tiếp xác minh những việc chưa có điều kiện trên địa bàn xã Canh Vinh. Quyết định kiểm sát hồ sơ số 20/QĐ-VKS ngày 04/3/2020 của Viện KSND huyện Vân Canh. Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh phát hiện vi phạm như sau:

VIện kiểm sát làm việc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vân Canh.

 

Chấp hành viên xác minh không cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án dẫn đến Cơ quan Thi hành án ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án quy định tại điều 44 aLuật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

 

Theo biên bản xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên xác định người phải thi hành án không có tài sản nào để đảm bảo thi hành án, đang thất nghiệp, không có nghề nghiệp gì.Ngày 04/3/2020 và ngày 05/3/2020 Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vân Canh trực tiếp xác minh tại UBND xã Canh Vinh và nơi cư trú của người phải thi hành án thì xác định người phải thi hành áncó thu nhập ổn định, có giấy phép kinh doanh được thay đổi nhiều lần.

 

Từ vụ việc trên cho thấy Chấp hành viên đã thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án không kịp thời, xác minh không cụ thể tình trạng tài sản, thu nhập của người phải thi hành án nên không phản ánh thực tế tài sản, thu nhập để Cơ quan Thi hành án ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án là vi phạm điểm b khoản 4 Điều 44 Luật THADS và Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. 

 

Để đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự tuân theo đúng các quy định của pháp luật, Viện KSND huyện Vân Canh đã ban hành Kiến nghị số 26/KN-VKS ngày 18/3/2020 yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Canh chấn chỉnh, khắc phục vi phạm đã nêu trên. Kiến nghị đã được cơ quan Thi hành án dân sự huyện huyện Vân Canh chấp nhận./.

 

Nguyễn Hiền

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,513 lượt

Số người online:908 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn