Viện KSND huyện Tuy Phước kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến nay, Viện KSND huyện Tuy Phước nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước chưa chấp hành đúng một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về khởi tố, điều tra vụ án hình sự, làm ảnh hưởng đến chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra của Viện KSND huyện Tuy Phước. Ngày 23/4/2020, Viện trưởng Viện KSND huyện Tuy Phước đã tổng hợp các vi phạm, ban hành Kiến nghị số 50/KN-VKS yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước khắc phục một số nội dung, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 205 và khoản 2 Điều 213 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định trưng cầu giám định và trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Kết luận giám định, Cơ quan trưng cầu giám định phải gửi quyết định trưng cầu giám định (Quyết định trưng cầu giám định trong các trường hợp quy định tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự) và Kết luận giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước không gửi Quyết định trưng cầu giám định và Kết luận giám định cho Viện KSND huyện Tuy Phước theo đúng quy định nêu trên để thực hiện chức năng kiểm sát là vi phạm khoản 3 Điều 205 và khoản 2 Điều 213 Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm chuyển những biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trong trường hợp do trở ngại khách quan thì thời gian này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Tuy nhiên, sau khi thu thập tài liệu, lập biên bản về hoạt động điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phước không chuyển cho Viện KSND huyện Tuy Phước để kiểm sát việc lập hồ sơ, đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát là không chấp hành đúng quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự./.

 

Hồng Tuân

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 25/5/2020 đến 31/5/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020
Thông báo số 713/TB-VKS-TCCB.

Số lượt truy cập:930,873 lượt

Số người online:2,717 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved