Ngành KSND tỉnh Bình Định nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, Công chức

Bác Hồ khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. Chính vì vậy, chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Ngành KSND tỉnh Bình Định ngày càng “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Viện KSND tỉnh Bình Định đoạt giải Nhất tại cum 4 và giải Ba toàn quốc tại Cuộc thi 'Chúng tôi là Kiểm sát viên' năm 2016.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 04/4/2016; Kế hoạch số 115/KH-VKSTC ngày 16/9/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện KSND giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Viện KSND tỉnh Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 1536/KH-VKS ngày 06/10/2016 để cụ thể hóa chủ trương của ngành trong đơn vị.

 

Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của ngành KSND, Viện KSND tỉnh Bình Định đã chọn, cử những cán bộ có đủ điều kiện tham gia các lớp đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tính từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã cử đi đào tạo sau đại học 32 trường hợp; cao cấp chính trị 18 trường hợp, trung cấp chính trị 24 trường hợp; tiền công vụ 27 trường hợp; nghiệp vụ kiểm sát 40 trường hợp; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu trong các lĩnh vực (hình sự, dân sự, hành chính) 132 trường hợp; quản lý chỉ đạo, điều hành 04 trường hợp; quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 03 trường hợp, chuyên viên chính 12 trường hợp, chuyên viên 116 trường hợp; kiến thức quốc phòng và an ninh 38 trường hợp.

 

04 Đội thi tại trận chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.

 

Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo tạicác cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng của ngành, của tỉnh theo quy định chung, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh còn quan tâm, chú trọngđến công tác đào tạo tại chỗ; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua thực hành công việc như phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng; phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm có tính chất nâng cao; triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, sáng kiến kinh nghiệm …, cụ thể:

 

Thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, Viện KSND và TAND tỉnh Bình Định đã ký Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. Căn cứ Quy chế liên ngành của cấp tỉnh, 11/11 đơn vị Viện KSND và TAND cấp huyện đã ký Kế hoạch thực hiện Quy chế về phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; Viện KSND hai cấp đã phối hợp tổ chức xét xử 248 phiên tòa (năm 2016: 57; năm 2017: 57; năm 2018: 59; năm 2019: 70, 9 tháng đầu năm 2020: 11) rút kinh nghiệm về lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính...

 

Chuyên đề của các phòng nghiệp vụ cũng là một trong những hình thức đào tạo tại chỗ có hiệu quả đối với đội ngũ cán bộ, công chức; trong thời gian qua Viện KSND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng nhiều chuyên đề bằng hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Viện KSND hai cấp. Nội dung các chuyên đề đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những quy định mới của Luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật vào thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng công tác.

 

Từ năm 2015 đến nay, dưới nhiều hình thức khác nhau Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng tại chỗ, cụ thể:

 

Trong năm 2015, 2016 và năm 2017 Viện KSND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” nhằm tuyên truyền Luật tổ chức Viện KSND và Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự 2015…. tạo không khí học luật, hiểu luật, vận dụng luật không chỉ trong đội ngũ cán bộ Ngành KSND mà còn lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên. Đặc biệt, năm 2016 đội thi của Viện KSND tỉnh Bình Định đã giành giải Nhất trong 32 tỉnh thành khu vực phía Nam, giải Ba tại gala chung kết toàn quốc Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” tìm hiểu Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 do Viện KSND tối cao tổ chức. Các cuộc thi trên đều có ghi hình phát sóng trên Đài Truyền hình Bình Định, đăng tải, giới thiệu trên Trang Thông tin điện tử của Ngành và của tỉnh thu hút được nhiều người tham gia và theo dõi (Với sự tham dự của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan Nội chính tỉnh, toàn thể cán bộ trong Ngành, cùng 200 đoàn viên thanh niên trường Đại học Quy Nhơn). Qua các cuộc thi đã tạo tinh thần sôi nổi, nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành KSND tỉnh Bình Định, đồng thời giúp cho việc triển khai áp dụng các Bộ luật mới vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ hơn trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và của ngành KSND nói riêng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

 

Năm 2016: Tổ chức cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”

 

Năm 2017: Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính”.

 

Năm 2018: Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp” bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

 

Năm 2019: Tổ chức cuộc thi“Nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”. tổ chức 02 phiên tòa giả định truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp để nâng cao chất lượng tranh tụng của cán bộ; tổ chức Hội thảo Chuyên đề: “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND” bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp.

 

Năm 2020: Tiếp tục tổ chức cuộc thi“Nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”. Phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

 

Việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức phiên tòa hình sự giả định, tổ chức hội thảo chuyên đề hay tổ chức các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ là cơ hội để các cán bộ, Kiểm sát viên tự nghiên cứu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tổ chức này cũng được các cơ quan hữu quan, quần chúng nhân dân đánh giá cao về tầm quan trọng và mang hiệu quả thiết thực.

 

Bên cạnh đó, nhằm giúp các cán bộ trẻ mới vào Ngành kịp thời nắm bắt công việc; tạo cơ sở, nền tảng cho cán bộ trong quá trình công tác, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tổ chức lớp bồi dưỡng tiền công vụ nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng công tác thiết thực nhất cho 27 cán bộ, công chức mới được tuyển dụng, phân công công tác. Lớp học với sự đầu tư, chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm, chất lượng. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã nhiệt tình, tâm huyết truyền đạt các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND trong hệ thống chính trị theo Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và khái quát về lý luận, thực tiễn công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

Không chỉ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Bình Định còn phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tổ chức cho 37 học viên là Kiểm sát viên, công chức và người lao động của Viện KSND tỉnh học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh đối tượng 4 với mục đích thông qua lớp học này, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức và người lao động; Lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Văn phòng điện tử cho 190 cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành; Lớp tin học cơ bản và nâng cao cho 53 công chức.

 

Đến nay, toàn ngành KSND tỉnh Bình Định có 191 biên chế. Về trình độ chuyên môn: 50 đồng chí có trình độ Thạc sỹ (46 chuyên ngành Luật, 04 chuyên ngành khác) đạt 26,17 % (Từ sau năm 2010, số lượng cán bộ có trình độ Thạc sỹ luật năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây là con số ấn tượng bởi từ năm 2010 trở về trước, toàn ngành KSND tỉnh Bình Định chỉ có 02 đồng chí có trình độ Thạc sỹ luật. Một con số biết nói về sự quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng của tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh); 137 đồng chí có trình độ đại học (123 chuyên ngành Luật, 14 chuyên ngành khác) đạt 71,72 %; 02 đồng chí có trình độ cao đẳng (đạt 1,04 %); 03 đồng chí có trình độ trung cấp (đạt 1,07 %). Về trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 37 đ/c; Trung cấp Lý luận chính trị 60 đ/c. Về quản lý hành chính Nhà nước: ngạch Chuyên viên cao cấp 03 đ/c, ngạch Chuyên viên chính 32 đ/c, ngạch Chuyên viên 116 đ/c.

 

Việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Bình Định trong những năm qua đã mang tính toàn diện: không chỉ được quan tâm nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn được nâng cao cả về trình độ chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức trẻ theo học Thạc sỹ luật, Tiến sỹ luật; thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; quan tâm đào tạo cán bộ thuộc diện quy hoạch, ưu tiên đào tạo cán bộ, trẻ, cán bộ nữ, dân tộc ít người… có nhiều triển vọng phát triển để làm cơ sở tạo nguồn; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ gắn với tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, bảo đảm phát triển năng lực cho cán bộ, kiểm sát viên thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có đủ năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

 

Nguyễn Trang 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:991,080 lượt

Số người online:179 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved