Viện KSND huyện Phù Cát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Cát, trong các ngày 01,02/10/2020, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Phù Cát do đồng chí Lê Hào Quang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các xã Cát Thành, Cát Khánh, Cát Hanh, Cát Minh. Thời điểm trực tiếp kiểm sát từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/9/2020.

Sau khi đại diện UBND xã báo cáo bằng văn bản kết quả công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu sổ sách, tài liệu, hồ sơ và làm việc với những cán bộ liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

 

Qua hai ngày làm việc tích cực, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Sau khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã và Luật thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực đã giúp công tác giám sát, giáo dục những người chấp hành án tại cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực như: sau tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan THAHS cấp huyện đều kịp thời ban hành quyết định phân công người giám sát, giáo dục phù hợp đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 61, 86, 98 Luật thi hành án hình sự năm 2019; Định kỳ, người chấp hành án đều có bản tự nhận xét việc chấp hành án và UBND xã thực hiện việc nhận xét tình hình chấp hành án của người chấp hành án đúng quy định.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

 

+ Đối với UBND xã: Chưa có và chưa cập nhật mẫu sổ sách theo dõi người chấp hành án tại cồng đồng (cả 04 xã) theo Thông tư 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ công an; UBND xã Cát Thành thực hiện việc nhận xét quá trình chấp hành án nhưng chưa thực hiện việc phân loại kết quả chấp hành án, xếp loại theo hướng dẫn tại mục 5 Hướng dẫn số: 01/HD-C11-P9 ngày 07/01/2020 của Cơ quan quản lý THAHS Bộ công an.

 

+ Đối với Cơ quan THAHS Công an huyện: Thành phần làm việc với người chấp hành án được thể hiện trong biên bản làm việc không có đại diện UBND xã theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số: 65/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ công an.

 

 

Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận tại UBND xã Cát Minh.

 

Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, Đồng chí Lê Hào Quang đã thông qua Biên bản dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị UBND các xã phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm đã đạt được bên cạnh đó cũng nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật./.

 

Võ Phong

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Nhận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:990,588 lượt

Số người online:62 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved