Đề thi: 'Kỹ năng soạn thảo và trình bày luận tội, tranh tụng' trong ngành Kiểm sát Bình Định năm 2020

Thời gian làm bài: Từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút.

Tải đề thi 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,264 lượt

Số người online:1,468 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn