Thông báo về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2020

Thông báo số 1641/TB-HĐTT.

Tải thông báo 1641/TB-HĐTT 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,333,513 lượt

Số người online:871 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn