Thông báo v/v đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2020

Công văn số 1916/VKS-TCCB.

Công văn số 1916/VKS-TCCB 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,013,210 lượt

Số người online:1,824 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn