Viện KSND huyện Tây Sơn: Hiệu quả từ đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành qua khâu đột phá 'Số hóa hồ sơ vụ án hình sự'

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh số hóa hồ sơ là những chủ trương, yêu cầu lớn được nêu tại Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020, Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 31/12/2019 của Viện KSND tỉnh Bình Định về công tác kiểm sát năm 2020. Theo đó, năm 2020, Viện KSND huyện Tây Sơn đã xây dựng Kế hoạch chọn khâu “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự” là một trong những khâu đột phá của đơn vị.

Trong năm 2020, một trong những yêu cầu đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị là phải “sát người, sát việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, phương tiện, trang thiết bị hiện có được cấp trong những năm qua, Lãnh đạo đơn vị đã triển khai quán triệt đến mỗi cán bộ, Kiểm sát viên khi được phân công tiến hành kiểm sát các hoạt động điều tra ban đầu, đặc biệt là các vụ án tai nạn giao thông, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, cùng với việc xây dựng hồ sơ, Kiểm sát viên phải tiến hành số hóa các tài liệu, chứng cứ như hình ảnh hiện trường, phương tiện, lời khai ban đầu, dữ liệu được trích xuất từ camera, dữ liệu điện tử khác…ngay sau khi tham gia cùng Điều tra viên để đưa ra báo cáo cho Lãnh đạo, tập thể đơn vị. Từ đầu năm, mỗi Kiểm sát viên đăng ký thực hiện từ 02 – 03 phiên tòa rút kinh nghiệm có công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh. Các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra họp liên ngành đã được đơn vị số hóa phục vụ tốt cho việc đánh giá tài liệu, chứng cứ tại cuộc họp, tiết kiệm được thời gian. Nhờ vậy, Lãnh đạo đơn vị đã nắm chắc được hoạt động của từng Kiểm sát viên, tiến độ từng vụ án, vụ việc cụ thể, từ đó đã xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, kịp thời cho chủ trương, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên; Kiểm sát viên nâng cao được khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, nắm chắc tiến độ vụ án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, kịp thời đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, lập kế hoạch và bám sát hoạt động điều tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Không những thực hiện số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, đơn vị còn mở rộng thực hiện số hóa các hồ sơ dân sự, thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp, phục vụ cho việc báo cáo, xin chủ trương, đường lối giải quyết trong đơn vị. Trong năm 2020, đơn vị đã số hóa 54 vụ tai nạn giao thông, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, 10 vụ án dân sự, 06 việc thi hành án dân sự, mang lại hiệu quả thiết thực nhưng vẫn đảm bảo tính bí mật của tài liệu được số hóa.

 

 

Kiểm sát viên báo cáo tiến độ vụ án bằng tài liệu được số hóa.

 

Một trong những nội dung quan trọng đó là ứng dụng “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự nhằm bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng. Cùng với phối hợp với liên ngành việc xét chọn án điểm, đơn vị cũng phối hợp với Tòa án chọn án rút kinh nghiệm có công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa. Nhờ nắm chắc tiến độ vụ án, các tài liệu chứng cứ và hồ sơ đã được số hóa ngay từ đầu, khoa học nên việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu trong hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, Kiểm sát viên đã chủ động trong quá trình xét hỏi, đối đáp, tranh luận, đưa ra các quan điểm chính xác và có tính thuyết phục cao. Do tính chất công khai của các chứng cứ, tài liệu tại phiên tòa nên Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ, thận trọng kiểm tra tính căn cứ và hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được của Cơ quan điều tra, do vậy trách nhiệm của Kiểm sát viên của đơn vị trong suốt quá trình điều tra đến khi xét xử ngày một nâng cao, không để xảy ra vi phạm tố tụng.

 

Kiểm sát viên của đơn vị thực hiện công bố tài liệu số hóa tại phiên tòa hình sự.

 

Qua một năm thực hiện việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ khâu đột phá “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự”, chất lượng khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự cũng như các khâu công tác khác của đơn vị ngày càng có chuyển biến tích cực; năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong đơn vị không ngừng nâng cao; phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể đơn vị, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác của Ngành và phục vụ kịp thời yêu cầu chính trị tại địa phương. Đây cũng là một giải pháp tự đào tạo mang lại hiệu quả thiết thực của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin và sẽ được đơn vị quán triệt, triển khai tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo./.

 

Nguyễn Đồng Việt 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp

Số lượt truy cập:1,290,376 lượt

Số người online:284 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn