Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát Quyết định chưa có điều kiện thi hành án dân sự

Thông báo số 858/TB-VKSTC.

Thông báo số 858/TB-VKSTC 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,290,372 lượt

Số người online:192 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn