Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (bổ sung) thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định

Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 4853/QĐ-UBND 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,290,381 lượt

Số người online:321 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn