Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn làm việc cùng đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra thị ủy

Thực hiện Quyết định số 152-QĐ/UBKTTU ngày 12/9/2019 của Ủy ban kiểm tra Thị ủy An Nhơn về việc giám sát chuyên đề “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” đối với Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn. Tổ kiểm tra do Ủy ban kiểm tra Thị ủy thành lập, đại diện do đồng chí Trần Minh Cảnh – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn vào ngày 11/10/2019.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Bạch Xuân Hòa – Thị ủy viên, Bí thư Chi Bộ, Viện trưởng Viện KSND thị xã An Nhơn thông qua dự thảo báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng của đơn vị. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, các đồng chí Lãnh đạo và đảng viên trong chi bộ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Minh Cảnh - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm của Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn. Chi bộ Viện KSND thị xã đã chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của UBKT Thị ủy, chuẩn bị chu đáo báo cáo (có số liệu minh chứng cụ thể) phục vụ đánh giá của Đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, đồng chí Trần Minh Cảnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả việc đấu tranh xử lý các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ; việc kê khai, minh bạc tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự được chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai bỏ lọt tội phạm…Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc tuyên truyền các văn bản của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng của Chi bộ Viện KSND thị xã tuy được duy trì nhưng hình thức tuyên truyền còn chưa đa dạng. Qua đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy yêu cầu sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra của UBKT Thị ủy, Chi bộ Viện KSND thị xã cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế do Đoàn đã chỉ ra./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:934,623 lượt

Số người online:273 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved