Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia tổng kết phong trào thi đua Khối Nội chính và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Chiều ngày 06/02/2020, Khối Thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua năm 2020, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các đơn vị của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các cơ quan trong Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định đã tích cực hưởng ứng, chủ động bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thông qua phong trào thi đua tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động; đề cao tính chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc. Các cơ quan trong Khối thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.

 

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh nhấn mạnh, đánh giá cao các đơn vị trong Khối Nội chính đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra; một số lĩnh vực công tác có sự chuyển biến rõ nét, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng, riêng Viện KSND tỉnh Bình Định cũng đã chú trọng quan tâm sâu sát đến phong trào thi đua của Khối và của Ngành; kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và đề ra nhiều biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu kết nghĩa, xung kích, tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện....nhờ đó đã tạo không khí phấn khởi, tăng cường đoàn kết, hăng hái ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao. Nổi bật, Viện KSND tỉnh phối hợp với các đơn vị tặng 04 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; giúp đỡ 01 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2; tham gia kết nghĩa với Làng Canh Tân (Thị trấn Vân Canh).Với những thành tích đó, Viện KSND tỉnh Bình Định vinh dự được Viện KSND tối cao đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

 

Tại Hội nghị Khối thi đua Nội chính tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; tiến hành bình xét danh hiệu thi đua năm 2019, đồng thời bầu Trại giam Kim Sơn - Bộ Công an làm Trưởng Khối, Tòa án nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Khối và ký giao ước thi đua năm 2020. /.

 

Nguyễn Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 28/9/2020 đến 04/10/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:981,351 lượt

Số người online:8 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved