Thanh tra – Khiếu tố, Viện KSND tỉnh triển khai công tác năm 2021

Ngày 04/02/2021, Thanh tra – Khiếu tố Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng,  Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Thanh tra – Khiếu tố, Viện KSND tỉnh. 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Thanh tra – Khiếu tố trong năm 2002, qua đó nhận thấy: Trong năm 2020 đơn vị thanh tra được sáp nhập với đơn vị giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát đơn trong hoạt động tư pháp. Theo đó, đơn vị thực hiện song song cùng lúc 02 nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, đúng theo định hướng của Thanh tra Viện KSND tối cao đến thời điểm cuối năm đơn vị đã hoàn thành đạt kế hoạch đề ra, cụ thể là:

 

Đối với công tác Thanh tra : đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch 02 cuộc, thực hiện kiểm tra 25 lượt kiểm tra kỷ luật nội vụ, 03 lượt trực nghiệp vụ và bảo vệ cơ quan; kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 02 đơn vị; kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại 02 đơn vị. Bên cạnh đó, Thanh tra cò theo dõi án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; theo dõi việc kiểm điểm án hủy, án trả điều tra bổ sung để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác thi đua khen thưởng; quán triệt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân; tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành 02 Công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ và thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân…

 

Đối với công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp: đã tiếp 62 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 657 đơn, tất cả đều được phân loại xử lý xong; thụ lý 06 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong: 06/06 đơn, đạt tỷ lệ 100% - vượt chỉ tiêu đề ra; kiểm tra 01 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện KSND cấp huyện; kiểm sát 20 văn bản giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới; tiến hành 01 cuộc trực tiếp kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 01 đơn vị; ban hành 03 Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Viện KSND cấp huyện…

 

Trong phần triển khai chương trình công tác trong năm 2021, Thanh tra - Khiếu tố đã bám sát vào Chỉ thị của Viện KSND tối cao, hướng hướng dẫn của Vụ 12, định hướng công tác thanh tra của Thanh tra tối cáo, Kế hoạch công tác của ngành KSND tỉnh Bình Định và thực tiễn tại địa phương xây dựng chương trình công tác trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn so với cấp trên giao nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Quát – Phó Viện trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Thanh tra - Khiếu tố đã được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị cần bám sát hướng dẫn của Vụ 12, Thanh tra Viện KSND tối cao, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị; từng đồng chí có biện pháp sử dụng hết thời gian, giờ giấc làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Với đặc thù của đơn vị Thanh tra - Khiếu tố yêu cầu chú trọng đảm bảo việc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động nắm bắt thông tin để phục vụ kịp thời cho công tác thanh tra; cán bộ công tác thanh tra phải gương mẫu, chuẩn mực, công bằng, công tâm, đề xuất biện pháp thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và nhân văn.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, đồng chí Chánh Thanh tra đã bổ sung vào chương trình công tác và đề ra biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị trong năm 2021./.

 

Nhã Uyển 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,974,985 lượt

Số người online:2,330 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn