Ths. Trần Văn Sang TUV - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định
Chuyên mục "Tư liệu truyền thống" trên Trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định sẽ chia thành 03 nội dung sau:

Số lượt truy cập:1,012,857 lượt

Số người online:1,614 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn