Công văn v/v giải đáp một số khó khăn, vướng mắc tỏng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp

Công văn số 2711/VKSTC-V12

 

Công văn số 2711/VKSTC-V12

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp

Số lượt truy cập:8,297,616 lượt

Số người online:2,609 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn