Hướng dẫn một số nội dung cơ bản kiểm sát việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân

Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC về một số nội dung cơ bản kiểm sát việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam theo Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của QH

 

 Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,996 lượt

Số người online:1,150 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn