Viện KSND tỉnh Bình Định đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát, đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,777 lượt

Số người online:2,582 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn