Tham luận 'Một số nội dung đột phá & giải pháp công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác ngành KSND 2021'

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết ngành KSND năm 2021.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,777 lượt

Số người online:2,498 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn