Nghị định số 90 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC-VC: Bỏ yêu cầu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến kinh nghiệm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện hàng năm, bao gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên các tiêu chí gồm: Chính trị, tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Ngoài ra cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bên cạnh việc thực hiện tốt yêu cầu của các tiêu chí trên còn phải căn cứ vào kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách và kết quả đánh giá, xếp loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

 

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếploại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức có nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

 

Đáng chú ý, Nghị định mới bỏ yêu cầu xếp loạiHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến kinh nghiệm. Trước đây tại Văn bản số 02/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, để đánh giá loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến hoặc giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả.

 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên./.

 

Nguyễn Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,059 lượt

Số người online:805 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn