Đóng góp, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014

Ngày 12/5/2014, BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa thuộc UBND tỉnh Bình Định có công văn số 01/BQP-QĐƠĐN về việc đề nghị các sở, ban, ngành đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014.

Viện KSND tỉnh Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:801,721 lượt

Số người online:1,647 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved