Đóng góp, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014

Ngày 12/5/2014, BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa thuộc UBND tỉnh Bình Định có công văn số 01/BQP-QĐƠĐN về việc đề nghị các sở, ban, ngành đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014.

Viện KSND tỉnh Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:343,097 lượt

Số người online:1,032 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved