Đóng góp, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014

Ngày 12/5/2014, BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa thuộc UBND tỉnh Bình Định có công văn số 01/BQP-QĐƠĐN về việc đề nghị các sở, ban, ngành đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2014.

Viện KSND tỉnh Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác và lịch trực nghiệp vụ từ 24/02/2020 đến 01/3/2020
Nhận từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020.

Số lượt truy cập:892,091 lượt

Số người online:220 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved