Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, nắm tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021. Chiều ngày 17/11/2021, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng đã về làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Bình Định để nắm tình hình về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Được sự phân công của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 11/2021, đồng chí Hoàng Huynh Thủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã quán triệt nội dung Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 Điều Đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011.

Số lượt truy cập:2,881,516 lượt

Số người online:1,317 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn