Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết tốc giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Thông báo 223/TB-VKSTC

 

Thông báo 223/TB-VKSTC

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,736 lượt

Số người online:577 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn