Thông báo rút kinh nghiệm về công tác trực tiếp kiểm sát đột xuất tại cơ sở giam giữ phạm nhân

Thông báo số 248/TB-VKSTC

 

Thông báo số 248/TB-VKSTC

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,703 lượt

Số người online:1,774 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn