Quyết định ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát

Quyết định số 21/QĐ-VKSTC

 

Quyết định số 21/QĐ-VKSTC

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,902,905 lượt

Số người online:54 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn