Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Viện KSND tỉnh Bình Định

Quyết định số 109/QĐ-VKS-VP

 Quyết định số 109/QĐ-VKS-VP

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,902,906 lượt

Số người online:120 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn