Thông báo kết quả xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023 và khen thưởng đột xuất

Thông báo số 327/TB-VKS-TĐKT

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,796 lượt

Số người online:770 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn