Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021 ngày 19/12/2021

Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021 ngày 19/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính liên ngành

Thời gian qua việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12 của VKSND, THADS, TAND 2 cấp tỉnh Bình Định đảm bảo đúng quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành; đảm bảo về thời gian gửi thống kê cho cấp trên. Thống kê liên ngành nêu trên không chỉ phục vụ cho xây dựng các báo cáo của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trước các cơ quan có thẩm quyền, mà còn giúp VKSND, THADS, TAND 2 cấp tỉnh Bình Định thống nhất sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành trong các báo cáo của từng ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12 cũng có một số khó khăn, vướng mắc:
Đối với Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS - Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính liên ngành do VKS chủ trì lập tương đối thuận lợi, bởi vì VKS chủ động số liệu và các cơ quan THADS, TAND đối chiếu dễ dàng vì các cơ quan này đều nhận được các quyết định, kiến nghị, yêu cầu của VKS ban hành.
Đối với Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự việc đối chiếu số liệu ký xác nhận của VKS còn mang tính hình thức, bởi vì một số hoạt động thi hành án dân sự (VD thi hành xong, kết quả thi hành án về tiền) sau khi cơ quan THADS thi hành không phải thông báo cho VKS, nên VKS không thể nắm được số liệu mà một số chỉ tiêu kết quả THADS phụ thuộc vào sự cung cấp của cơ quan THADS.
Do đó, để chủ động nắm hoạt động thi hành án dân sự, thời gian qua, VKSND tỉnh Bình Định và Cục THADS tỉnh Bình Định đã sửa đổi quy chế phối hợp theo hướng tăng cường sự phối hợp của KSV và Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, cơ quan THADS gửi thông báo thi hành xong cho VKS. Giải pháp này phần nào tạo điều kiện cho VKS kiểm sát đầy đủ hoạt động thi hành án, đồng thời giúp cho cơ quan THADS tổ chức thi hành đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, VKS không đủ lực lượng tham gia  kiểm sát đầy đủ hoạt động THADS nên một số chỉ tiêu kết quả THADS sẽ không được VKS nắm đầy đủ.
Đối với kiểm sát THAHC, thời gian qua VKS tỉnh đã ban hành nhiều kiến nghị các cơ quan hành chính trong việc không gửi báo cáo kết quả thi hành án hành chính cho VKS nên gần đây các cơ quan HC đã khắc phục, VKS nắm bắt kịp thời, đầy đủ số liệu kết quả THAHC.
Ngoài ra, cũng có một số vướng mắc, khó khăn khác như:
- Thời điểm lấy số liệu thống kê chưa có sự thống nhất giữa Cơ quan Thi hành án, Tòa án, Viện kiểm sát: Theo quy định, kỳ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê đó, kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc ngày 30/9 của năm tiếp theo liền kề. Tuy nhiên, kỳ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân từ ngày 01/12 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê, kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/12 năm trước và kết thúc ngày 30/11 của năm tiếp theo liền kề. Hơn nữa, cách tính số liệu của cơ quan THADS là cách tính số liệu luỹ kế, còn cách tính số liệu của VKS là cách tính số liệu theo từng tháng. Sự khác nhau về thời điểm lấy số liệu và cách tính số liệu của VKS và cơ quan THADS gây khó khăn trong việc tổng hợp số liệu giữa các cơ quan.
- Chi cục THADS gửi Biểu số 01/TKLN-THADS của Thông tư liên tịch số 12/2021 thống kê về kết quả thi hành án cho Cục THADS tỉnh tổng hợp kết quả thi hành án của 2 cấp, trong khi VKS tỉnh ký xác nhận biểu số 01 của 2 cấp nhưng không có tài liệu để đối chiếu các tiêu chí: Kết quả thi hành đối với án tín dụng; Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy; Kết quả thi hành án tham nhũng, chức vụ; Kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
* Kiến nghị  
- Để đảm bảo cho VKS kiểm sát kịp thời, đầy đủ hoạt động THADS nói chung, tạo điều kiện cho VKS ký xác nhận kết quả THADS thực chất hơn, đề nghị sửa Luật THADS hoặc Thông tư liên tịch, theo đó quy định cơ quan THADS có trách nhiệm thông báo cho VKS về kết quả THADS.
- Đề nghị Cục 2 VKSNDTC xây dựng phần mềm thống kê liên ngành.
- Thời gian qua, các biểu mẫu thống kê hàng tháng, 6 tháng, năm được ký số giảm gửi bản giấy. Tuy nhiên, nhiều báo cáo của các Vụ VKSNDTC chưa yêu cầu ký số mà vẫn gửi bản giấy. Do đó, đề nghị VKSNDTC chỉ đạo toàn ngành tăng cường ký số văn bản hành chính không mật nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:8,297,628 lượt

Số người online:2,678 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn