Thông báo rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chuyên đề Thực trạng công tác THQCT, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam..

Thông báo số 242/TB-VKSTC

 

Thông báo số 242/TB-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,007 lượt

Số người online:1,360 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn